OBJEDNÁVKY

Objednávajte e-mailom. Uveďte:

 1.druh kľakačky-kov,drevo

 2.farbu poťahu,

 3.tel. číslo,

 4.Vašu adresu

Info: 0944 138 300
woodergo@gmail.com

Internetový predaj  24/7

Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 17

poštovné len sadzba Sl. pošty je 6,89€

Ceny kľakačiek

Kľakačka drevená WOODERGO 99,95€
Akcia! cena za kus 79,95€ /vrátane DPH/


Kľakačka kovová METCOM 79,95€
Akcia! cena za kus 59,99€
/vrátane DPH/


Obchodné podmienky.
1. Objednávka tovaru
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.
2. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje: - dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru - dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používanie a ošetrovaniu výrobku - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy Predávajúci nezodpovedá za: - oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru - za poškodenie zásielky zavinené poštou - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť Kupujúci sa zaväzuje: - objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle planých obchodno-reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky - v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti. - v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.Kovová kľakačka sa dodáva v demonte, ale už predzložená.Drevenná kľakačka je zložená.
3. Dodacie lehoty
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávka bude potvrdená do 24 hodín od obdržania elektronickou formou. Objednávky sa realizujú okamžite, v prípade že je tovar na sklade. Tovar Vám dodáme na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok 6,89€ na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Kupujúci za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Naše dodacie a platobné podmienky platia pre zasielanie na adresu v rámci Slovenskej republiky. V prípade, ak bude objednávka zasielaná vo viacerých balíkoch, poštovné a balné účtujeme iba raz.
4. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí
Zákazník má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. U nás nakupujete bez rizika. Ak by Vám tovar, ktorý ste si objednali, z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 5 dní od prevzatia zásielky zašlite späť na adresu predajcu. Za každý vrátený tovar Vám zašleme späť peniaze, ktoré ste predtým za tovar zaplatili, a to prevodom na Váš osobný účet. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného! Na tovar, ktorý si ponecháte sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom firmy Mária Plešková,  Topoľčany.
5. Cena tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien. Všetky ceny sú uvádzané vrátane platnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) a pre kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.
6. Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu maxop@centrum.cz
7. Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Orgán dozoru je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa , tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034, fax č.: 037/ 7720 024, e-mail: nr@soi.sk
8. Záverečné a prechodné ustanovenia Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Sídlo firmy:
Mária Plešková
Štefánikovo nám.17
95501 Topoľčany


© 2016 DEXXTRA.EU  Stolička kľakačka
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky